Team huiswerkbegeleiding uitgebreid

Het afgelopen jaar is de vraag naar huiswerkbegeleiding steeds meer toegenomen. Met naam de vraag om huiswerkbegeleiding in het vak wiskunde groeide sterk. Ons team is daarom uitgebreid met Michiel Dral.

Michiel zit in 5 VWO van het Pantarijn:“Ik volg een NT profiel met, niet schrikken, Duits, Latijn, Filosofie en Wiskunde D. Ik wil graag aan anderen laten zien hoe mooi wiskunde kan zijn en ze daarbij hogere cijfers laten halen. Ik geef bijles voor de vakken wiskunde, scheikunde en natuurkunde.”

This entry was posted in bijles. Bookmark the permalink.

Comments are closed.