Er is tegenwoordig bijna geen bedrijf meer dat geen gebruik maakt van allerlei verschillende softwaresystemen om daarmee de alledaagse processen in kaart te brengen. De opkomst van Artificiële Intelligentie, ook wel bekend als AI, lijkt ervoor te zorgen dat geschikte softwaresystemen alleen maar crucialer gaan worden.

Schoolsoftware en kunstmatige intelligentie

Het gebruik van een softwaresysteem is al langere tijd vrij normaal voor onderwijsinstellingen. Echter zal het voor velen voelen alsof kunstmatige intelligentie nog iets te ingewikkeld lijkt om mee aan de slag te gaan. Zeker omdat scholen doorgaans niet de budgetten hebben om allerlei soorten nieuwe software te kunnen implementeren.

Laten we een blik werpen op de toegevoegde waarde die zowel ERP als kunstmatige intelligentie voor uw onderwijsinstelling kunnen hebben. Want het lijkt er op dat dit de toekomst zal worden.

Enterprise Resource Planning in het onderwijs

Al jaren kampt de onderwijssector met flinke personeelstekorten. Des te belangrijker is het dus om de middelen die u tot uw beschikking heeft, zo efficiënt mogelijk in te zetten.

Hier kan schoolsoftware als een ERP-systeem aan bijdragen. Enterprise Resource Planning-software brengt alle processen namelijk in kaart, zodat iedere medeweker toegang heeft tot de meest relevante en actuele data. Een goede samenwerking bespaart immers tijd, en dus ook geld. In de meeste gevallen bestaat ERP-software voor het onderwijs uit de volgende modules:

Masterdatabeheer

Deze module bevat allerlei cruciale data, zoals de gegevens van leerlingen en ouders.

Cijferbeheer

Velen zullen deze module kennen als Magister: waarin docenten cijfers uploaden en leerlingen deze direct kunnen inzien.

Documentbeheer

Een Document Management Systeem (DMS) is vaak onderdeel van de ERP-oplossing. In deze omgeving verzamelt u alle documenten die binnen uw organisatie rondgaan. Van cijferlijsten tot klassenindelingen: iedereen heeft hier toegang tot de documenten die zij nodig hebben.

Human Resource Management (HRM)

Voor alle processen rondom personeelsbeheer en -administratie. Hierin heeft u toegang tot salarissen, contracten, cursussen en nog veel meer. Daarnaast fungeert het ook als omgeving waarin u uw recruitmentproces kan implementeren.

Roosterapplicaties

Eén van de fundamentele bouwstenen van een onderwijsinstelling. Zonder rooster gebeurt er namelijk niets.

Ruimte- en gebouwbeheer

Het is van groot belang dat de school goed en efficiënt omgaat met de ruimte die het tot zijn beschikking heeft. Het liefst blijft er geen lokaal onbezet.

Een klassenagenda/digitale omgeving

Deze omgeving wordt doorgaans gebruikt om informatie met elkaar uit te wisselen. Bijvoorbeeld over een opdracht voor de volgende les. Dit maakt de onderlinge communicatie tussen leerlingen en de docent vele malen eenvoudiger.

AI op school

Iedere onderwijsinstelling heeft in het afgelopen jaar wel te maken gekregen met kunstmatige intelligentie. In eerste instantie was er veel ophef over, bijvoorbeeld toen men erachter kwam dat leerlingen de tool gebruikten om bijvoorbeeld hun huiswerk te laten maken.

Hoewel dat natuurlijk niet de bedoeling is, is het simpelweg niet meer mogelijk om AI uit het klaslokaal te weren. Men kan dus beter tijd en moeite stoppen in het creëren van een werkwijze, waarin wordt gefocust op de positieven van de applicatie.

Artificial Intelligence kan namelijk van onschatbare waarde zijn voor het onderwijs. Zo kan het administratieve taken van docenten overnemen, of kan het brainstormsessies met leerlingen faciliteren.

Meer informatie: “De opmars van kunstmatige intelligentie in het klaslokaal